Tin tức tuyển sinh

Thứ hai: 04/06/2018 lúc 11:51

Quy định về điểm chuẩn các trường khối quân đội năm 2018

Những ngành Quân đội chưa bao giờ hết HOT, hàng năm có đến hàng nghìn hồ sơ đăng ký dự tuyển. Vậy điểm chuẩn vào các trường khối Quân đội năm 2018 này có gì đổi mới?

Quy định về điểm chuẩn các ngành khối quân đội
Quy định về điểm chuẩn các trường khối quân đội năm 2018

Điểm chuẩn vào các trường khối quân đội được quy định như thế nào?

Mới đây Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng vừa cung cấp thông tin về tuyển sinh năm 2018 vào các trường khối quân đội. Theo quy định của Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; thực hiện điểm chuẩn riêng cho đối tượng thí sinh nam và đối tượng thí sinh nữ (nếu có) theo từng tổ hợp môn xét tuyển, theo 2 miền Bắc - Nam hoặc theo từng quân khu.

Bên cạnh đó còn áp dụng một số quy định riêng khác như: Học viện Khoa học quân sự: Ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành đào tạo ngoại ngữ: Tiến hành thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng nam hoặc đối tượng nữ trong cả nước. Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng nam, nữ đối với các ngành xét tuyển đồng thời các tổ hợp sau: Tổ hợp D01 và D02 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga; tổ hợp D01 và D04 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Trường Sĩ quan Không quân sẽ tiến hành thực hiện một điểm chuẩn xét tuyển chung cho những thí sinh có hộ khẩu thường trú cả ở phía Bắc và phía Nam.

Có áp dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển đối với các trường Quân đội không?

Theo đó, Ban tuyển sinh Quân sự Bộ quốc phòng, trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.

Tiêu chí phụ được áp dụng tùy theo từng trường 

Các tiêu chí phụ được tiến hành xét tuyển cụ thể như sau:

Tiêu chí 1

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa những thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh kết quả trúng tuyển sẽ thuộc về những thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn.

- Áp dụng tiêu chí phụ riêng đối với một số trường hợp sau:

+ Học viện Khoa học quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2) thì thí sinh có điểm môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Sinh học cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Trường Sĩ quan Phòng hóa: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

 Tiêu chí 2

Sau khi đã tiến hành xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng còn nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì sẽ tiến hành xét tiêu chí 2, như sau:

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau:

+ Học viện Khoa học quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3

Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh (trừ trường Sĩ quan Phòng hóa) thì thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau:

+ Học viện Khoa học quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, lúc đó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét và đưa ra những quyết định khác phù hợp.”.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ